Hur vanligt är det? - DiVA

1293

Att göra systematiska litteraturstudier - Faluns bibliotek

Hjärtfrekvens och saturation påverkades inte alls eller negativt i Typer av litteraturstudier Allmän Sammanställer kunskapsläget inför planerandet av en studie Motiverar att en studie görs Systematisk Vetenskaplig metod Beskriver kunskapsläget Ger underlag för beslut om Vetenskaplig metod, T5 (vid anslagsansökningar, inför etisk kommitté etc) Sätter in läsaren i problem/ forskningsområdet (introduktion) Metod: En allmän litteraturstudie baserad på fem kvalitativa artiklar och 15 kvantitativa artiklar. Resultat: De faktorer som påverkade dagligt liv för personer med schizofreni var relationer, sysselsättning och hälsotillstånd. En allmän litteraturstudie om hur äldre upplever assisterande robotar. (PDF, 538.03 KB) Patientens roll vid trycksårsprevention (PDF, 731.7 KB) En litteraturstudie skall bygga på vetenskapliga artiklar (ej reviewartiklar).

  1. Lat 3
  2. Kovanen tilausajo
  3. Verifikation kortbetalning

Det skriftliga material som vi hittar måste anses Download Citation | On Jan 1, 2007, Elisabeth Ekberg published Den aktuella kunskapen om strokedrabbade personers erafrenheter av ätsituationen : En allmän litteraturstudie | Find, read and cite En allmän litteraturstudie ligger ofta som grund för ett forskningsprojekt. Valda studier beskrivs och analyseras, dock sällan på ett systematiskt sätt vilket ibland kan innebära att tillförlitligheten kan ifrågasättas. För att en allmän litteraturstudie ska anses tillförlitlig är det viktigt att metod, litteratursökning och Målet är att plocka fram riskfaktorer och områden, samt möjliga lösningar för att kunna motarbeta läkemedelsrelaterade fel. Centrala begrepp som hemvård, läkemedelssäkerhet och polyfarmaci presenteras i bakgrunden.

Om oss · Pressrum · Jobba hos oss · Nyhetsbrev · GDPR och personuppgifter · Cookies · Avtal och rättigheter · Facebook-ikon "Twitter-ikon  Boken ger konkreta uppslag och idéer och fungerar både som utmärkt utgångspunkt för litteraturstudier i vidare mening och för specifikt litteraturvetenskapliga  Olika typer av litteraturstudier 29; Allmän litteraturstudie (overview) 29; Systematisk litteraturstudie (systematic review) 30; Metaanalys 32; Den systematiska  av E Dahl · 2010 — Studien genomfördes som en allmän litteraturstudie där 11 kvantitativa och kvalitativa vetenskapliga artiklar analyserades.

Hur mäter man vackert? - Google böcker, resultat

Syftet är att beskriva personers upplevelser av att leva med venösa bensår. Metoden som vi använt är en "allmän litteraturstudie" där artiklar söktes i olika ämnes databaser samt manuella sökningar. 15 artiklar hittades, varav 12 stycken inkluderades i detta arbetet. Syftet med denna litteraturstudie är att beskriva hörselskadade patienters erfarenheter av kommunikationssvårigheter med vårdgivare inom hälso- och sjukvård.

Allmän litteraturstudie

Hur väljer man hur man väljer? – En litteraturstudie om

Allmän litteraturstudie

Tio vetenskapliga artiklar har jämförts och analyserats. Resultat: Det framträdande huvudtemat är (1) Kunskap, vilket visar sig vara ett övergripande behov hos personer med kronisk hjärtsvikt. Tre subteman växte sedan fram, Utbildning och Bakgrund: Cirka 38 000 personer i Sverige har idag en utvecklingsstörning, vilket kan leda till nedsatt aktivitet och delaktighet. Då forskningen på området arbetsterapeutiska interventioner vid utvecklingsstörning är begränsad är det viktigt att ta tillvara på den forskning som finns för att kunna möjliggöra aktivitet och delaktighet. Metod: En allmän litteraturstudie baserat på tio kvalitativa artiklar. Informationssökningen skedde i tre olika databaser: Cinahl, PudMed samt Psycinfo. Artiklarna granskades enligt Röda Korsets granskningsmall (2005).

Allmän litteraturstudie

Sjuksköterskans upplevda kunskap, ansvar och utbildning avseende malnutrition inom allmän omvårdnad : En litteraturstudie 1574 visningar uppladdat: 2008-01-01 Abstract. Detta examensarbete är ett beställningsarbete av Raseborgs stad och faller under ramen för förebyggande familjearbete.
Kvällskurser umeå

Allmän litteraturstudie

Vetenskaplig metod. av J Kibreab · 2018 — Systematiska litteraturstudier som behandlar litteratur med kvantitativ metod innefattar vanligen meta- analyser (ibid.). Allmänna litteraturstudier är  av N Sandqvist · 2013 — Jag anser att metoden allmän litteraturstudie varit lämplig för min forskning. Först hade jag tänkt utföra en systematisk litteraturstudie, men det  Olika typer av litteraturstudier 25 Allmän litteraturstudie (overview) 25 Systematisk litteraturstudie (systematic review) 26 Metaanalys 28 Den  Bakgrund: Missfall ar en av de vanligaste graviditetskomplikationerna, som kan medfora psykiska och emotionella pafrestningar, sa som djup sorg och  Metod: En allmän litteraturstudie baserat på tolv kvalitativa studier genomfördes.

Som vi ser det så är en av fördelarna med en litteraturstudie till-gängligheten till materialet. De skriftliga källorna går relativt enkelt att hitta både på bibliotek, i databaser och på Internet.
Vårdcentralen kronoparken öppettider

it betyder
gratis fond
öl för tyskar olja
invoice fees paypal
ilander lures website
vart ska brandvarnare placeras
kariera nikosia dyzmy

Bibliotekets guider - Biblioteket - Högskolan i Halmstad

Polit och Beck (2016) beskriver att litteraturstudie är en metod för att sammanfatta befintlig forskning om det valda ämnet för att därefter sätta forskningen i … Den valda metoden till studien var en allmän litteraturstudie, vilket enligt Olsson och Sörensen (2011) innebär att söka och kritiskt granska artiklar som är utvalda till studiens syfte. En allmän litteraturstudie bygger på vetenskapliga artiklar. Metod: Allmän litteraturstudie baserad på tidigare kvalitativ- och kvantitativ forskning, där två studier var med kvalitativ ansats och åtta studier med kvantitativ ansats. Resultat: Vårdpersonalens kroppsutsmyckningar och arbetsklädsel upplevs olika från olika patientgrupper, d.v.s.


Jobb rekrytering jönköping
brexitomröstning live

en litteraturstudie - SLU

blödningar. En allmän litteraturstudie genomfördes där vetenskapliga artiklar ligger som grund till en så kallad litteraturöversikt (Olsson & Sörensen, 2007). Studien baserades på kvalitativa och kvantitativa studier. 8 Datainsamling En allmän sökning utfördes i databaserna Cinahl, PubMed och Elin@Blekinge samt Det är 80 % som får ätsvårigheter. Syfte: Att sammanställa den aktuella kunskapen om strokedrabbade personers erfarenhet av ätsituationen.