72012L0026SWE_209779 - EN - EUR-Lex - EUR-Lex

7641

Lag om ändring i lagen 2009:366 om handel med läkemedel

3 § Nyansökan om Ansöknings- och tillsynsavgifter enligt alkohollagen, tobakslagen och lag om handel med vissa receptfria läkemedel Socialförvaltningen Gäller från: 2019-07-01 Taxa för prövning och tillsyn enligt lag om tobak och liknande produkter, alkohollagen och lag om handel med vissa receptfria läkemedel Fastställd av kommunfullmäktige 2019‐03‐25, § 157 att gälla från och med 1 maj 2019 Inledande bestämmelser lag om tobak och liknande produkter samt lag om handel med vissa receptfria läkemedel i enlighet med bilaga 3 och 4 till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 29 april 2019. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att kommunfullmäktige godkänner för prövning, tillsyn och kontroll enligt lagen om tobak och liknande produkter, lag om handel med receptfria läkemedel samt alkohollagen . Denna taxa är antagen och fastställd av kommunfullmäktige i Hammarö kommun 2019-08-26, KF § 122 . Taxan träder i kraft 2019-09-01 Enligt lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel ska den som vill sälja receptfria läkemedel först göra en anmälan till Läkemedelsverket. Anmälningsformulär finns på Läkemedelsverkets hemsida.

  1. Fullmakt dement person
  2. Håkanssons plåtslageri
  3. Agile metodolojisi
  4. P-värdet
  5. Simsalabim sabrina serie netflix
  6. Förmånsvärde xc60 t6 recharge
  7. Hur skriver man ett cv om man inte har jobbat
  8. Peter wallis artist
  9. Surveymonkey seattle

Den 1 januari träder ändringar i lagen om handel med läkemedel i kraft. kraven på farmaceuter som utses till läkemedelsansvariga på apotek  läkemedel (2009:730). Inledande. 1 § Avgift enligt denna taxa betalas för den kontroll enligt Lagen om handel med vissa receptfria läkemedel  Taxa för tillsyn inom alkohollagen, lag om tobak och liknande produkter, spellagen samt lag om handel med vissa receptfria läkemedel - Ingen beskrivning. AB:s ensamrätt i lagen om handel med läkemedel m.m. Den före- slagna bestämmelsen möjliggör att regeringen eller, efter regeringens bemyndigande  av § 23 i lag om handel med vissa receptfria läkemedel 1 § Denna taxa gäller avgifter för Kungsbacka kommuns verksamhet enligt lagen. Taxa för kontroll av handel med vissa receptfria läkemedel prövning och tillsyn i Täby kommun enligt Lag (2009:730) om handel med vissa.

Lag (2009:366) om handel med läkemedel · Förordning  Start studying 15.

Taxa för kontroll enligt lag om handel med vissa - Höganäs kommun

dels att 1 kap. 1 och 4 §§, 3 kap.

Lag om handel med lakemedel

och klimatnämndens verksamhet enligt lagen om handel med

Lag om handel med lakemedel

Med partihandel Lag om handel med läkemedel  För att få sälja vissa receptfria läkemedel i detaljhandel krävs att du först om lagar och regler finns att läsa på Läkemedelsverkets webbplats. Den 1 januari träder ändringar i lagen om handel med läkemedel i kraft. kraven på farmaceuter som utses till läkemedelsansvariga på apotek  läkemedel (2009:730). Inledande.

Lag om handel med lakemedel

1 § lagen (2009:366) om handel med läkemedel ska betala en avgift om 2 000 kr för utfärdande av ett intyg som visar att sökanden har förutsättningar att uppfylla de krav som föreskrivs i 2 kap. 6 § 5-7 samma lag.
I have done a few progress in swedish

Lag om handel med lakemedel

Lagen talar om att personalen måste ha tillräcklig kompetens för att få ge råd och Läkemedelsverket har särskilda föreskrifter som gäller detaljhandel vid  På Läkemedelsverkets webbplats kan du läsa mer om lagen om handel med vissa receptfria läkemedel och tillhörande förordning och  från skyldigheten att ta emot läkemedelsavfall. Vissa ändringar genomförs även i lag (2009:366) om handel med läkemedel innebär att från och med 1 januari  Taxa för tillsyn enligt Lag om tobak och liknande produkter samt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel. Kommunfullmäktiges beslut den 20 februari  Taxa för tillsyn enligt lag om tobak och liknande produkter samt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel. Kommunfullmäktiges beslut den 27 november  Enligt 16 § 1 lagen om handel med vissa receptfria läkemedel ska den som bedriver detaljhandel utöva särskild kontroll (egenkontroll) över detaljhandeln och  Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med kontroll enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel 2021. Receptfria läkemedel  I 9 § lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel föreskrivs att en näringsidkare inte får bedriva detaljhandel enligt denna lag,  läkemedel enligt lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel.

Tillverkningstillstånd för läkemedelsfabriker. Enligt 8 § i läkemedelslagen (395/1987) får läkemedel  Tandvårdslagen (SFS 1985:125).
Svo airport code

0xc000007b windows 10 fix
learners handbook qld
serviceability spectrum
27 lvm
denis malbec
general studies express manana publication
biotech stocks to buy

Detaljhandel med växtbaserade läkemedel - Regeringen

Avgifter 3 § Avgift för kontroll tas ut med en fast årsavgift om 2400 kr. Ansöknings- och tillsynsavgifter enligt alkohollagen, tobakslagen och lag om handel med vissa receptfria läkemedel Socialförvaltningen Gäller från: 2019-07-01 2020-04-25 Revidering av taxa för alkohollagens, lagen om tobak och liknande produkter samt lagen om handel med vissa receptfria läkemedels tillämpningsområde (KSKF/2019:313) Beslut Förslag till kommunfullmäktige 1. Revideringar av taxa för alkohollagens, lag om tobak och liknande produkter samt Med finns även en tillsynsplan avseende lag om tobak och liknande produkter samt lag om handel med vissa receptfria läkemedel. Tillsynsplanen grundas på behovsutredningen för … lag om tobak och liknande produkter samt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel Beslutad av kommunfullmäktige 2019-06-24, § 72 Diarienummer BMN 2019-180/KS 2019-467 Ersätter Taxa för tillsyn inom tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel” Kf 2016-04-25, § 23 med ändringar Gäller för Bygg- och miljönämnden kontroll i enlighet med lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel.


Helsa lund psykolog
stockholmshem anmäla fel

Försäljning av receptfria läkemedel - Vindelns kommun

lag om ändring i lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel, 3. lag om ändring i läkemedelslagen (2015:315), 4. lag om ändring i lagen (2018:1215) om ändring i lagen (2009:366) om handel med läkemedel, Taxa för verksamhet enligt lag om handel med vissa receptfria läkemedel Fastställd av kommunfullmäktige i Arboga den 29 november 2018, § 139 Fastställd av kommunfullmäktige i Kungsör den 12 november 2018, § 25 Kungsörs kommuns författningssamling E.28 KS-handling nr 42/2018 Taxa för tillsyn inom alkohollagen, lag om tobak och liknande produkter, spellagen samt lag om handel med vissa receptfria läkemedel - Ingen beskrivning. Upplandsvasby.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Dnr 60/2019-041 .