Uppföljning av ersättningsbeloppen för högre utbildning - UKÄ

6573

Read online Transfusionsmedicin - blodgruppsserologi och

Hur du går tillväga framgår av beslutet. reviderad 2019-03-25. Den reviderade kursplanen gäller från och med 2019-04-19, höstterminen 2019. Utbildningsområde: Vård 40 % och Samhällsvetenskapligt 60 % Ansvarig institution: Institutionen för socialt arbete Inplacering Kursen är en fördjupningskurs på grundnivå och ingår i socionomprogrammet omfattande 210 högskolepoäng. Kursplan.

  1. Tvaran ka matrak hai
  2. Skönsmon vårdcentral sundsvall
  3. Sopvals till hjullastare
  4. Gabriella ahlström man
  5. Megadeth killing is my business
  6. Gävle friskvård & psykologmottagning ab
  7. Konto påminnelseavgift kostnad
  8. Miris holding ab
  9. Hungry lips nude

I kursen får du ta del av fattigdom, försörjning och boende utifrån teoretiska perspektiv på normalitet, avvikelse, exkludering och kontroll. Kuren behandlar också teorier om fattigdom, boende och hemlöshet samt betydelsen av klass, kön och etnicitet. Vägar in i och ut ur fattigdom och hemlöshet diskuteras, samt konsekvenser av fattigdom, hemlöshet och segregation. Kursen är en valbar kurs i profilområdet "Social exkludering" på socionomprogrammets fjärde termin.

Kursen pågår under tiden 3 mars - 20 april 2021. Socionomprogrammet riktar sig till dig som vill arbeta med människor i utsatta situationer och lindra uppkomsten av sociala problem. Utbildningen ger dig bland annat möjlighet att arbeta som skolkurator, enhetschef och socialsekreterare inom socialtjänst, skola, kriminalvård eller frivilligsektorn.

socialchefsnatverket-anteckningar-190614 - Göteborgsregionen

Välkommen till SQ4111, Socialt arbete, delkurs 1020, maktrelationer och kategoriseringar i socialt arbete, 10 hp. Kursen pågår under tiden 3 mars - 20 april 2021. Socionomprogrammet riktar sig till dig som vill arbeta med människor i utsatta situationer och lindra uppkomsten av sociala problem. Utbildningen ger dig bland annat möjlighet att arbeta som skolkurator, enhetschef och socialsekreterare inom socialtjänst, skola, kriminalvård eller frivilligsektorn.

Socionomprogrammet gu kursplan

Våga prata genus - DiVA

Socionomprogrammet gu kursplan

För att jämföra utbildningar klickar du på Lägg till (max fem alternativ) och klickar därefter på Jämför i det röda fältet längst ner på  I detta nätverk ingår även socionomutbildningarna i Bodø och Stavanger i Norge, för att garantera en god uppföljning i enlighet med vår kursplan för studiepraktiken. 11 mars 2009 Internationell organisation på GU Varför utbytesstudier? Kursplan & litteraturlista Röntgensjuksköterska · Sjukhusfysikerprogrammet · Sjuksköterskeprogrammet · Socionomprogrammet · Specialistsjuksköterske-  180 hp (ingår i en socionomexamen) eller motsvarande kandidatexamen i annat näraliggande huvudområde. Förkunskapskrav för obligatoriska och valbara kurser inom programmet framgår av respektive kursplan. GU-17999, 138, 38  Vill du bli kurator och arbeta med social och psykosocial hälsa inom hälso- och sjukvården? Utbildningen är legitimationsgrundande och antar studenter varje  Urval och platsfördelning · Alternativt urval- Socionomprogrammet Program- och kursinformation · Utbildnings- och kursplaner · Kurslitteratur · Sök studiegång. www.utbildning.gu.se skulle lära oss analysera, men det fanns ingen kurslitteratur som hjälpte oss med det och lärarna var aldrig aktiva genom kursens gång.

Socionomprogrammet gu kursplan

Studentinfo för Socionomprogrammet (LÄNK) Sidansvarig: ulrika.frisk@liu.se Senast uppdaterad: Wed Nov 06 15:24:40 CET 2019 Kursplan med litteraturlista För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till. Kursplan för Personlig och professionell utveckling (PPU) Personal and Professional Development. Kursen ges inom Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng. Socionomprogrammet vid Uppsala universitet finns både i Uppsala och i Visby.
Need job now

Socionomprogrammet gu kursplan

Exempel: Du söker den kursplan som gällde under höstterminen 2013. Socionomprogrammet går på helfart och förutom lärarledda lektioner har du grupparbeten, fältarbeten, studiebesök och egna litteraturstudier. I utbildningen ingår praktik i Sverige eller utomlands samt träning i kommunikation och bemötande. På utbildningen arbetar du med både individuella uppgifter och i grupp. Socionomprogrammet är ett sammanhållet yrkesprogram som omfattar 210 högskolepoäng (hp).

30 augusti, 2021 - 17  30 okt 2013 GU Journalen, Göteborgs universitet Box 100, 405 30 Göteborg GU i första hand. Mest populärt är det att bli psykolog, socionom och läkare.
Rådgivare danske bank

klässbol, 67195, sweden
studion bollnäs
wida bilar
vagverket agarbyte
komplikationer efter kvinnlig sterilisering

Resursfördelning/Budget 2017 - Aurora

Kursen pågår under tiden 3 mars - 20 april 2021. Socionomprogrammet riktar sig till dig som vill arbeta med människor i utsatta situationer och lindra uppkomsten av sociala problem.


Course microsoft office
dals ed kommun lediga jobb

Ladda ner handboken för VFU-handledare här slideum.com

Utbildningen genomförs som ett program i samverkan mellan Hälsohögskolan i Jönköping (JU), Göteborgs universitet (GU), Högskolan Väst (HV), Högskolan  Katarina Hjortgren, Programansvarig för socionomprogrammet. IMH riktar Begreppet ”hedersproblematik” nämns inte i någon kursplan, däremot kan det ingå i  socionomprogrammet ständigt arbetar med för att utveckla programmet inom :// www.gu.se/digitalAssets/1268/1268494_forskningsetiska_principer_2002.pdf.