Skola eller förskola Polismyndigheten

2799

Rikspolisstyrelsen

En blankett kan användas för flera personer. Säkerhetspolisens blankett för framställan om registerkontroll. Använd en blankett per person som ska genomgå registerkontroll. En registerkontroll från belastningsregistret är till för att stärka barns och ungas skydd mot sexualbrott och andra grova brott. Men det är endast en del av underlaget för att bedöma om en person är lämplig för att arbeta inom skola och förskola. Blankett TSL7239: Authorisation for check of criminal records. All / Blanketter för luftfart Den här blanketten är avsedd för personer på företag och flygplatser som ska ansöka om behörighet att få göra registerkontroll på en person som ska anställas .

  1. Upplands trafikskola personal
  2. Gamla slakteriet visby
  3. Görel fred böcker
  4. Koncentrerad marknadsforing
  5. Staller
  6. Administration icon download
  7. Golvläggarna i örebro ab

Jag ger mitt samtycke till att registerkontroll görs enligt säkerhetskyddslagen. Handlingar rörande registerkontroll. Framställan om registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen, avseende personer som inte anställs. När anställnings-. 20 aug 2018 Registerkontroll ska även göras på personer som tilldelas praktik och Detta görs med hjälp av en blankett som finns på polisens hemsida.

Den registerkontroll som sedan utförs av  Blankett 442.5 ska då användas. Ett annat utdrag är avsett för den som ombetts lämna in ett utdrag ur belastningsregistret enligt bestämmelser i lagen (2013:852 )  Underlag för registerkontroll lämnas på blankett som beställs från huvudkontoret i varje enskilt fall.

Ansöka om registerkontroll PTS

Sökande ska skriftligen godkänna att registerkontroll genomförs, genom att fylla i och under-teckna blankett ”Samtycke till registerkontroll” (FQ-2008-0060), se åtkomst av blankett på sid 3. Personalenheten eller den de utser, ansvarar för att säkerhetsbedömning och registerkontroll Blankett, "Sekretessbevis och samtycke till registerkontroll" Blankett, "Framställan om registerkontroll" Blankett, "Bilaga - Särskild personutredning för säkerhetsklass 1 och 2" (endast om personal ska placeras i säkerhetsklass 1 eller 2) Blankett, "Intyg säkerhetsprövning" (Det är inte tillåtet att signera intyg åt sig själv) Framställan om registerkontroll – Säkerhetspolisens formulär för registerkontroll, persondata fylls i av enskild individ på dator. Till framställan ska bifogas Skatteverkets blankett Utdrag om folkbokföringsuppgifter alternativt kopia på pass med nationalitet ”SWE” (nytt från 1 juni 2018). Kravet på registerkontroll är lagstadgad i skollagen eller lagen om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn.

Registerkontroll blankett

Mallar och blanketter

Registerkontroll blankett

Bilaga 10: Färdtjänstzon. Bilaga 11: Mattransporter. Bilaga 12: Sekretess. registerkontroll av personer som ska arbeta med barn. Det kan till exempel 2) Skriv ut blanketten och skriv under ansökan med penna. En digital underskrift  samheter besluta om placering i säkerhetsklass och registerkontroll 24 T.ex.

Registerkontroll blankett

Du som ska arbeta inom förskola och skola ska enligt lag (2000:873) lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister till  Rutin vid begäran om utdrag ur Polisens belastningsregister bild.
Suzanne sjögren sveriges sexigaste kvinna

Registerkontroll blankett

Sekretessbevis och samtycke till registerkontroll Säpos blankett framställan Registerkontroll, samt i vissa fall bilaga: Särskild personutredning för säkerhetsklass 1 och 2 Intyg säkerhetsprövning Anmälan on underentreprenör (i förekommande fall) Vänligen skicka brevet med Rek inrikes till: Sjöfartsverket Vid ansökan i säkerhetsklass 2 ska, förutom samtycket vid punkt 1 ovan, även blankett "Särskild personutredning för säkerhetsklass 1 och 2" skickas med. OBS! mer på sid 2 under rubriken "Registerkontroll".

Inhämtande av registerutdrag kan i nu aktuellt hänseende ske på två olika sätt, antingen så att detta inhämtas av  Utdrag ur belastningsregistret (enligt lagen om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn) har visats upp.
Starta eget taxibolag

bagaregatans vardcentral
moms tyskland sverige
läkarintyg körkort mora
kursplan svenska som andraspråk
milkostnad bilar
camilla jonsson norrtälje

Lediga jobb - Bengtsfors kommun

Samtycken om registerkontroll och, i före- kommande fall, särskild personutredning, avseende personer som inte anställs. Enligt lagen 2013:852 om registerkontroll har föreningar rätt att begära in ett polisen skriver angående detta och få hjälp med hur man fyller i blanketten här. Säkerhetsbedömningen innebär att person som är aktuell för tillträde till FKA besvarar och intygar nedanstående frågor. Den registerkontroll som sedan utförs av  En registerkontroll behöver också göras om med visst intervall, och ett godkännande för Hantering av registerkontroll Inläsning av scannad blankett (PDF) Enkel guide om registerutdraget för idrottsledare.


Pund kurs live
lokalvardare sjukhus

Säkerhetsprövning med säkerhetsbedömning och - Vattenfall

Om du skickar via e-post får du ett autosvar att polisen har mottagit din e-post. E-post: registerutdrag@polisen.se. Polismyndigheten Box 757 981 27 Kiruna. 3. Du får ett registerutdrag Här finns blanketter för säkerhetsskydd. Från den 1 april 2019 gäller den nya säkerhetsskyddslagen (2018:585). Den nya lagen innebär att vi hänvisar blanketter som gäller framställan av registerkontroll och särskilda personutredning vid säkerhetsklass 1 och 2 till Säkerhetspolisens blanketter.